ยี่ห้อ
 
Live Chat
 
ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

เกี่ยวกับร้านค้า

1 ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ.เจริญวัสดุก่อสร้าง

2 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

3 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้     
                 1. นาย ทองพูล บุญญารัตน์สถาพร
                 2. นาง พิมล บุญญารัตน์สถาพร 

4 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้     
                 1. นาย ทองพูล บุญญารัตน์สถาพร 

ที่ตั้ง 131 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

6 วัตถุประสงค์ (51431) ขายส่งและปลีก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง